Lupa Kata Laluan

Jangan takut! Kami boleh membantu anda !

Contoh: 0123456789

Login atauBuat Akaun ?

Pendaftaran Baru

Daftar dan mula menang !

Contoh: 0123456789

 atau

Login

Selamat Datang Ke MCLUB77!

 atau

Dengan log masuk, anda bersetuju dengan kami
T&C dan Privasi dan Polisi

AWAS

Sila login untuk meneruskan OK

AWAS

Bahasa

English
华语
Bahasa Melayu

IBC

Sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami di:
01161885647
samanthasoo206

4D

Sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami di:
samanthasoo206

Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini dan/dan dengan bermain di MCLUB77 dan semua aplikasi mudah alih yang berkaitan, anda mengesahkan bahawa anda berusia 18 tahun atau lebih tua, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat ini". Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak perlu mendaftar dan membuka akaun.
MCLUB77 berhak untuk meminda "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan menjadi berkesan dan berkuatkuasa serta merta. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak semula "Terma dan Syarat " secara tetap.
"Terma dan Syarat" ini mewakili perjanjian lengkap, akhir dan eksklusif di antara anda dan MCLUB77 dan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, representasi dan pemahaman yang ada di antara anda dan MCLUB77 Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang telah dibuat dengan jelas dalam Pernyataan dan Ketentuan ini.
Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberi kami bukti identiti dan umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda untuk menyertai MCLUB77 aktiviti permainan.
Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain,MCLUB77 berhak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi dicapai.
MCLUB77 berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda atas apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. MCLUB77 berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan sebarang kemenangan dan kehilangan sebarang baki dalam akaun MCLUB77 anda.
Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluan anda selamat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri anda atau pihak ketiga pada akaun MCLUB77 anda.
Pemain mesti membuat taruhan dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka.
Semua pertaruhan adalah tidak sah jika pada semakan pemain tidak pernah berjaya mendepositkan dana atau Dana dianggap sebagai sumber penipuan.
Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mestilah melebihi 100% atau sama dengan jumlah deposit anda, (deposit tanpa bonus) tertakluk kepada SATU (1) perolehan masa, atau kami tidak dapat memohon pengeluaran, keperluan rollover tambahan dikenakan ke atas deposit dengan BONUS.
Hanya 25% daripada keseluruhan permainan yang ditempatkan di mana-mana permainan Roulette (semua variasi), ditambah 50% Permainan RNG & Slot akan dikira untuk keperluan rollover.
Hanya jumlah pertaruhan VALID di Live Casinos, Slot dan Permainan, dan Sportsbook menyumbang kepada peralihan keseluruhan.
Mana-mana pertaruhan yang ditempatkan di dua pihak bertentangan atau menarik tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau menghitung ke atas sebarang keperluan rollover.
Pengeluaran maksima sehari - 2 kali.
Berikut adalah kemenangan maksimum dan pembayaran, dalam Ringgit Malaysia Sehari Setiap ahli berdaftar.
1) -- 30,000 untuk Casino and Live Games.
2) -- 30,000 untuk Slots games.
3) -- MCLUB77 akan memotong semua titik permainan dan pembayaran kepada jumlah maksimum yang dinyatakan di atas. Tiada kehadiran mata dibenarkan apabila pengeluaran diminta.
Malfungsi Perisian
MCLUB77 berhak untuk menahan kemenangan dan tidak sah jika pemain memanipulasi permainan dalam cara penipuan atau perisian itu sendiri tidak berfungsi.
Permainan Automatik Bermain / Manipulasi Perisian / Memecah / Menipu
Bermain secara automatik permainan oleh perisian atau apa-apa manipulasi lain Permainan atau data akaun Pemain anda yang lain dilarang keras dan boleh menyebabkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan apa-apa hadiah dan deposit yang tertunggak dan pendakwaan sivil / jenayah. Di samping itu, anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terkawal untuk menamatkan akaun anda untuk apa jua sebab dan, tanpa mengehadkan keluasan yang disebutkan sebelumnya, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda di Laman Web, atau mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman Web. Anda dengan ini mengetepikan mana-mana dan semua tuntutan terhadap Syarikat untuk sebarang penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan adalah mustahil untuk dicapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda sedar bahawa perisian tersebut mengandungi kesilapan atau ketidaklengkapan yang anda lakukan untuk mengelakkan daripada mengambil apa-apa kelebihan daripadanya. Selain itu, dengan segera setelah mengetahui kesilapan atau ketidaklengkapan itu, anda akan memberitahu MCLUB77 dalam penulisan. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah fasal ini, MCLUB77 berhak kepada pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam memanfaatkan kesilapan atau ketidaksempurnaan tersebut. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kerugian, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan tanpa kebenaran lain.